Expeditie Circulaire 


Design & production /
bygg architecture & design


Commissionned by /
Pro Rail
Expeditie Circulair is een strategie om, samen met de lokale gemeenschap, actief op zoek te gaan naar het circulaire potentieel van een stationsgebied. Het doel is activeren, informeren en creëren van draagvlak voor een circulaire samenleving. Expeditie Circulair bestaat uit een reizend circulair en modulair paviljoen, workshops én een proces voor implementatie.
 
Een bottom-up project dat de participatiesamenleving vakkundig omdenkt. Door regels en ideeën niet van bovenaf op te leggen, wordt de omgeving gestimuleerd om te participeren. Dit resulteert in meer bewustzijn omtrent circulariteit en een herwaardering van de lokale identiteit.

Expeditie Circulair start met een workshop om te achterhalen wat er speelt rondom het station. Hieruit volgt een onderzoeksvraag, waarmee een ‘circulaire ambassadeur’ aan de slag gaat om tot een lokaal gedragen circulaire oplossing te komen. Zo ontstaan zakelijke en sociale kansen en groeit het lokale netwerk. Meer lokale betrokkenheid zorgt ook voor schonere, veiligere en meer duurzame stations.

Resultaten worden opgenomen in een databank. Hier kunnen anderen inspiratie of ideeën uit halen, die makkelijk gekopieerd kunnen worden op andere plekken.